Citytrip Dendermonde

Op tijd vertrekken, onze gids wacht in Dendermonde.

Aankomst voorzien om 10.00 u , goed op tijd.

Plots een andere gids ??

We laten het prachtige stadhuis links (hier wel rechts) liggen, en beginnen met een koek en een koffietje in 'Bar Provisoir'

We bezoeken de prachtige O.L.Vrouw kerk...

... en het vleeshuismuseum...

... en het prachtige stadhuis.

Na een wandeling naast de Dender: middagmaal.

Onze gids weet van geen ophouden: bezoek aan het begijnhof.

... en het begijnhofmuseum.

Vandaar naar brouwerij Dilewyns.

en proeven natuurlijk.

Naar goede gewoonte afsluiten met een broodje bij Frank.

Webmaster : LUFERDI

Omhoog