Zaain er ie nog escargots asteblief?

Zeen ekik er soems oit as eun escargot, Brusselair ?

Geen paniek ! Als we weten dat Roger komt, bestellen we altijd een kilo of drie extra...

Webmaster : LUFERDI

Omhoog