2017

24 september 2017

De V.R.I.E.N.D.E.N. bestaan in 2017 reeds 15 jaar.

Dat vieren we door reus Tone nieuwe kleren te geven, samen met de Rotselaarse Reuzengilde een echte reuzenstoet te organiseren en we brengen onze wijn 'Grote Vriend'.

Van in de lente werken Jolanda, Monika, Anita en Magda aan de nieuwe outfit voor Reus Tone.

Niet evident, want voor een mannetje van 4.20m vind je niet onmiddellijk een gepast patroon.

't was passen, aanpassen, nog eens passen, bijwerken, verbeteren, enfin, samengevat : een complexe uitdaging !

Op 24 september is het dan zover : twee harmonies, vendelzwaaiers, een toneelvereniging en een aantal reuzen uit het omliggende komen in Rotselaar om reuzen Tone en Fons te begeleiden naar het gemeentehuis. Ze worden 'officieel' ingeschreven in de bevolkingsregisters.

De stoet wordt gevormd aan de WIP, om vandaar richting centrum te vertrekken

Een echte agent,                       eentje van Theater Déjà-Vu       en Rotselaer's Ware Vrienden openen de stoet.

Dan volgen Holleke van Ezemaal,                               de Vendeliersgilde Pirrewit       en Jommeke, Pie en Wanne van Tervuren

Maaslis,               Brugmiel                    en Demerjan, alledrie van Bilzen,     gevolgd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia

Ann Uytterhoeven en Erik Wouters, meter en peter van reus FONS,  en Chris Sterckx en Jelle Wouters, meter en peter van reus TONE

Werner Mertens, ceremoniemeester van dienst, zorgt dat het 'officiele gedeelte in goede banen wordt geleid : eerst de doop,

 onder het oog van de wet (?)                             volgt de inschrijving in de 'registers',                    en Werner zag dat het goed was

Ter afsluiting bracht het Sint-Ceciliakoor het reuzenlied.

 

Onze voorzitter nodigde dan iedereen uit om een Grote Vriend te komen drinken in de feesttent.

Dokter Alfons Leempoels, naar wiens beeld en gelijkenis Fons werd gemaakt, met de Oorkonde voor Reus Fons van Rotselaar

Drie van de vier 'kleedsters' bij reus Tone in zijn nieuwe kleren.

Proficiat, prachtig resultaat !

2002 - 2017 : 15 jaar V.R.I.E.N.D.E.N. gevierd tijdens een prachtige dag !!

Webmaster : LUFERDI

Omhoog